Nu är det klart med trafikstart för spårvagnarna i Lund.

Nu är det klart med trafikstart för spårvagnarna i Lund. Bild: Skånetrafiken och Neumeister

Då börjar spårvagnarna att rulla i Lund

Test innan det blir trafikstart

LUND.

Nu är det klart när spårvagnarna ska börja rulla i Lund. Den 16 augusti nästa år är det dags.

Av
Fredrik Magnusson

Trafikstarten i samband med tidtabellsskiftet och skolterminsstarten. Den första spårvagnen levereras i mars 2020, resterande vagnar levereras därefter successivt. Redan under våren kommer vagnarna att börja rulla då de genomgår ett omfattande testprogram.

-– Med spårvägen förbättras möjligheterna för såväl Lundabor som pendlare från andra kommuner att på ett klimatsmart, säkert och snabbt sätt ta sig kollektivt inom Lund. Det förbinder och skapar stora utvecklingsmöjligheter längs hela sträckan när spårvagnar som rymmer cirka 200 personer kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressuttalande.

Hållplatserna för spårvagnarna.

Hållplatserna för spårvagnarna. Bild: Lunds kommun

Spåren som spårvagnarna ska trafikera är i stort sett färdigställda och till sommaren skall alla markarbeten vara klara. Därefter ska anläggningen provas och driftsorganisationen tar sedan över anläggningen under hösten

– När markarbeten för spårvägen blir klara till sommaren i år kan vi lämna gator och torg som spårvägen passerar, tillbaka till Lundaborna. Nu i juni kommer vi också att öppna den nya busshållplatsen vid Universitetssjukhuset, säger Pernilla von Strokirch, projektchef, Lunds kommun.

Lite fakta om trafiken:

- Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser.

- Linjen kommer att heta linje 1.

- Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna kommer att ta 14,5 minuter. Medelhastigheten är 21,5 km/h.

- Spårvagnarna kommer att trafikera alla dagar mellan kl 05–24, fredag och lördag natt fram till kl 02.

-I högtrafik (vardagar mellan kl 06–09 och 14–18) planeras en avgång var 7-8:e minut. Övrig tid körs en tur minst var 20:e minut.

Publicerad 05 May 2019 00:00