JO tar upp anmälan kring ett meddelande som gick till skolpersonal.

JO tar upp anmälan kring ett meddelande som gick till skolpersonal. Foto: Fredrik Magnusson

JO utreder anmälan om meddelande till skolpersonal

Pesonal uppmanades inte gå ut i media

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Justitieombudsmannen (JO) kommer nu utreda den anmälan som skickats in efter anmälan angående ett meddelande som utbildningsförvaltningen skickat till personal vid Hedda Anderssongymnasiet.

I meddelandet stod det bland annat "När vi upplever brister i vår kommunikation så tar man upp det med den det berör och går inte ut via media". I anmälan står det "Myndigheten har inskränkt personalens rättighet att använda sin grundlagsskyddade meddelarfrihet. Myndigheten har även påpekat sitt missnöje att en facklig organisation varit i media gällande en undersökning de genomfört. Detta skedde på ett förvaltningsövergripande samverkansmöte"

Utbildningsnämnden i Lunds kommun uppmanas nu att lämna upplysningar om och yttra sig över det klagomål som anmälts. Myndigheten ska vidare redovisa sin bedömning av det som kommit fram. Senaste datum för svar är den 30 augusti 2019.

Publicerad 21 June 2019 00:00