Planen för Källby ska ut på samråd i augusti.

Planen för Källby ska ut på samråd i augusti. Foto: Ingvar Nilsson

Dags för samråd om Källby

Två olika förtätningsalternativ

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Hur ska området kring Källby och Klostergården se ut i framtiden? Med en pågatågsstation ska området bebyggas och nu är det dags att skicka ut de planer som finns på samråd.

Kommunen vill bygga nya bostäder, service och kontor och utveckla idrotts- och rekreationsområdena. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Planförslaget visar två olika förtätningsalternativ som kommer att vara underlag för diskussion om hur Lund ska nyttja marken. Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla idrotten − nära stationen eller närmare Höje å och hur utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter an till befintlig bebyggelse. En annan skillnad är hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden komma.

Alternativen visar hur det kan byggas 3000−4000 nya bostäder i området. Mest plats för nya bostäder blir det på den västra sidan av järnvägen, när stora industrifastigheter görs om till en mer blandad bebyggelse. Men även på den östra sidan finns det en potential att bygga nytt och tätare.

Samrådstiden börjar den 26 augusti och den 25 oktober är sista dag att tycka till. Under den perioden kommer det att ordnas öppna tillfällen då Lundaborna kan diskutera och ställa frågor kring förslaget.

Publicerad 22 June 2019 00:00