Korsningen som Vallkärra byalag skriver till Trafikverket om.

Korsningen som Vallkärra byalag skriver till Trafikverket om. Foto: Arkiv/Fredrik Magnusson

Vallkärra byalag skriver till Trafikverket – för fjärde gången

Samma korsning men ingen åtgärd

VALLKÄRRA.

Byalaget i Vallkärra skriver, för fjärde gången, till Trafikverket angående korsningen av väg 108 och väg 921.

Av
Fredrik Magnusson

För fjärde gången på fyra år skriver byalaget till Trafikverket och och vill se förbättrade säkerhetsåtgärder vid korsningen. Svaren genom åren har sett ungefär likadana ut. De har erkänt att korsningen är olycksdrabbad och att den har en olycklig utformning. Trafikverket har lovat att lämpliga åtgärder ska utredas men att arbetet vilar på grund av resursbrist.

I det senaste svaret byalaget fick står det "Trafikverket kommer under hösten 2018 påbörja en utredning om trafiksäkerheten i den aktuella korsningen. Målet med utredningen är att hitta hållbara lösningar som åtgärdar de problem vi identifierat. Det är ännu för tidigt att säga vilka åtgärder som kan bli aktuella eller när Trafikverket kan prioritera att genomföra åtgärder men en utredning är som sagt på gång". Nu undrar byalaget om inte den utredningen borde vara klar.

Byalaget menar i sin skrivelse att bland annat följande måste finnas med bland åtgärderna i korsningen: 1. Åtgärder som sänker hastigheterna på väg 108 (ändrad hastighetsgräns, ändrad placering/utformning av mitträcken, målningar i vägbanan etc)

2. Flyttning av stopp-markeringar för utfart på väg 108 från väg 921 (nuvarande stoppmarkeringar är felaktigt placerade och ger inte full sikt)

3. Uppsättning av belysning i korsningen

4. Byte av material i skyddsskivor på broräcken över GoC-tunnel från ogenomskinligt till material som inte skymmer sikten

Publicerad 22 June 2019 00:00