Lunds kommun vill locka fler.

Lunds kommun vill locka fler. Foto: Fredrik Magnusson

Lund vill locka fler – ny strategi antagen

Destinationsbolag ska utredas

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lunds kommun har fått en ny evenemangs- och mötesstrategi. Samtidigt har kommunstyrelsen beslutat att en utredning ska göras om förutsättningarna för bildandet av ett nytt destinationsbolag.

– En effektiv och slagkraftig organisation gynnar både besöksnäring och Lundabor. Kan vi tydliggöra Lund som attraktiv destination, med brett utbud av event, kultur och utflyktsmål, främjar det inte bara kommunens tillväxt utan också livskvaliteten för oss som bor här, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, i ett pressmeddelande.

Konkurrensen om att ta hem idrottstävlingar, kulturarrangemang, konferens eller kongressevenemang till den egna kommunen blir allt hårdare. Många kommuner ser över hur de kan arbeta mer tydligt och strategiskt med möten och evenemang. Med detta som bakgrund har Lunds kommun tagit fram en evenemangs- och mötesstrategi. Strategin ska underlätta prioritering bland evenemang och möten som ska äga rum i kommunen, för att därigenom öka Lunds kommuns attraktionskraft. Syftet med strategin är helt enkelt att göra Lunds kommun mer attraktivt att besöka, bo och verka i.

Publicerad 24 June 2019 09:33