Bilden är en genrebild

Bilden är en genrebild Foto: Adobe stock

Brukare lämnades i badkar med bajs – utredning visar på grava missförhållanden

Nu byts chef och personal ut på LSS-boende

LUND.

Vuxna med funktionsnedsättning på ett kommunalt boende i Lund har förnedrats och kränkts en längre tid av personalen. Detta framkommer i en lex Sarah-anmälan och en utredning som kommunen har gjort. Nu byts chefen och delar av personalen ut.

Av
Mattias Grenholm

I mars skrev en anställd på ett kommunalt LSS-boende i Lund en lex Sarah-anmälan om allvarliga brister i vården på boendet. I anmälan beskrevs hur de vuxna med funktionsnedsättning på boendet felmedicinerades och kränktes, till exempel lämnades de länge i badkar med avföring i vattnet, hotades med bestraffningar och personal ska ha slagit brukare på stjärten "på skoj".

Anmälaren skrev att "personalens bristande kompetens och den stora personalomsättningen har bidragit till brukarnas ökade utåtagerande beteende". Arbetsmoralen på LSS-boendet ska ha varit låg och personal kom och gick lite som de ville och ägnade ofta inte arbetstiden åt brukarna.

Arbetsplatsen beskrevs som "totalt dysfunktionell" och det konstaterades att 70-80 fast anställda och ett stort antal vikarier slutat de senaste åtta åren.

När Lunds kommun fick del av rapporten vidtogs en del akuta åtgärder och en utredning tillsattes. Den blev klar i juli och visar att situationen på boendet var värre än den först beskrevs. Detta är Sydsvenskan först med att rapportera om.

Utredningen kom bland annat fram till boende har ett ökande självskadebeteende och att flera händelser tidigare borde ha anmälts enligt lex Sarah men att stora delar av personalen saknar utbildning och kompetens för jobbet.

IVO har lagt ner sin utredning eftersom Lunds kommun har börjat agera.

IVO har lagt ner sin utredning eftersom Lunds kommun har börjat agera. Andreas Holm/Arkiv

Dessutom beskrivs ledningen som frånvarande och ointresserad av villkoren på boendet, vilket gjort att delar av personalen har gör "vad man har lust".

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot Lunds vård- och omsorgsnämnd för att de inte har haft koll på boendet utan låtit situationen fortgå i åtminstone ett år. Eftersom Lund har genomfört undersökningen och nu vidtar en rad åtgärder – som att byta ut enhetschefen och delar av personalen för att vända utvecklingen – så lägger IVO ner sin utredning.

– Ser vi att det finns en plan måste vi släppa och ha tilltro att man klarar det här. Men, det hindrar inte att vi agerar om vi får fler signaler, säger Lars Rahm, enhetschef på IVO till Sydsvenskan.

Publicerad 07 August 2019 10:55