ESS kan börja installera i en av experimenthallarna.

ESS kan börja installera i en av experimenthallarna. Foto: Roger Eriksson

Från byggnation till installation på ESS

Långa Instrument-hallen lämnades över

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Skanska har lämnat över en av experimenthallarna på European Spallation Source (ESS) till forskningsanläggningen. Den så kallade Långa Instrument-hallen ska ha plats för åtta instrument, alla drygt 160 meter långa. Totalt ska ESS ha 15 forskningsinstrument fördelade på tre hallar.

– Överlämnandet av Långa Instrument-hallen är en viktig milstolpe på vägen mot att producera forskning från 2023, säger John Womersley, ESS Director General, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi går från byggnation av hallen till installationsarbeten, i nära samarbete med våra partners i medlemsländerna, som bygger den mesta instrumenteringen. Vi är fast beslutade att tillsammans göra ESS till ett landmärke för europeisk vetenskap.

Installationsarbeten har redan inletts för att förbereda för de åtta långa instrumenten som så småningom kommer att fylla hela experimenthallen, som är cirka 140 meter bred och 13 meter hög. I slutet av året får ESS också fullt tillgång till de två laboratoriebyggnaderna i anslutning till Långa Instrument-hallen, där forskarna kommer att förbereda sina prover inför experimenten.

Publicerad 11 September 2019 00:00