Förändringar för loppisen på Södra Esplanaden.

many cardboard boxes with used stuff for sale at the flea market, selected focus, narrow depth of field Foto: Adobe Stock

Loppisen på Södra Esplanaden kan bli avgiftsfri – eller flytta

Förslag för att få igång loppisen igen

LUND.

Loppisen på Södra Esplanaden i Lund kan komma att återgå till ett enklare bokningssystem för platserna och bli avgiftsfri. Dessutom ska det utredas om hela loppisen kan flytta.

Av
Fredrik Magnusson

Tjänstemännen på tekniska förvaltningen har tittat på loppisen efter en skrivelse från nämndens ordförande. Ett spår som tjänstemännen beskriver är att en återgång till upplägget före 2016 prövas. Det betyder inget bokningssystem, istället registreras personuppgifterna på pappersblankett på plats, med "först till kvarn" på morgonen. För att pröva möjligheten fullt ut föreslås helt avgiftsfritt på Södra Esplanaden. Det måste kommunfullmäktige besluta om.

Ett annat spår är att flytta loppisen. Förslag finns på Stortorget eller Domkyrkoplatsen men fördjupade analyser behövs. Upplägget som det skissas på är loppis varannan vecka, april till september. Dagens bokningssystem för registrering och platsbokning är grunden, samtidigt som kommunen undersöker möjligheter till kontantbetalning på plats. I december ska det finnas ett underlag för att flytta till en ny plats.

Publicerad 11 September 2019 07:58