Katedralskolan i Lund har spetsutbildning i historia.

Katedralskolan i Lund har spetsutbildning i historia. Foto: Mostphotos.com

Lund kräver att spetsutbildningarna permanentas

Vill att regeringen ser över de ekonomiska förutsättningarna

LUND.

Utbildningsnämnden i Lund vill att regeringen ser över de ekonomiska förutsättningarna för spetsutbildningarna och kräver att utbildningarna permanentas.

Av
Fredrik Magnusson

Utbildningarna infördes som en försöksverksamhet för tio år sedan. Utbildningarna innebär att eleverna får en fördjupning, breddning och högre studietakt inom ett ämnesområde. Lund har spetsutbildningar i matematik, fysik, historia och musik.

– Spetsutbildningarna har nu pågått som försöksverksamhet i tio år. I Lund har spetsutbildningarna fungerat väldigt bra. Men spetsutbildningarna behöver långsiktighet och rättvisa ekonomiska villkor. Regeringen behöver därför skyndsamt inleda ett arbete med att se över de ekonomiska ersättningarna. Med nuvarande ersättning går programmen inte runt. Dessutom vore det väldigt välkommet om regeringen kunde meddela att försöksverksamheten avslutas och att spetsutbildningarna permanentas, säger Rasmus Törnblom (M), utbildningsnämndens ordförande, i ett uttalande.

En spetsutbildning kostar mer än motsvarade utbildning på de nationella studieförberedande programmen.

– Vi har ett underskott varje år på spetsutbildningarna. De måste finansieras genom att andra program på skolorna i Lund måste bidra med finansieringen. När det ekonomiska läget i kommunsverige ser ut att försämras ser vi en stor risk att spetsutbildningarna drabbas genom kvalitetsförsämringar eller nedläggning, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun.

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning startade 2009 och pågår till 2024 med sista intag av elever till årskurs 1 hösten 2021.

Publicerad 19 September 2019 13:36