Idag finns ett undantag för hur länge cyklar får stå i ställ på Clemenstorget. Miljöpartiet vill se över reglerna i kommunen.

Idag finns ett undantag för hur länge cyklar får stå i ställ på Clemenstorget. Miljöpartiet vill se över reglerna i kommunen. Foto: Fredrik Magnusson

MP: Cyklar ska få stå i ställ i 14 dagar

Vill förändra reglerna – med undantag

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Miljöpartiet (MP) vill i en ny motion förändra reglerna för cykelparkering i Lund. Maxgränsen för cyklarna ska förändras så att det ska bli tillåtet att ställa sin cykel i ställ under maximalt 14 dagar istället för 24 timmar. Undantag från regeln ska enligt motionen vara vid Lund C och andra ställ nära hållplatser för att på så sätt gynna daglig pendling. Parkeringsreglerna ska skyltas ordentligt.

Det finns idag ett undantag från den rådande 24-timmarsreglen vid Clemenstorget och på Lokföraregatan. 24-timmarsbestämmelsen är hämtad från den nationella trafikförordningen som gäller för såväl bilar som cyklar. Kommunen kan dock sätta upp egna parkeringsregler i en lokal trafikföreskrift.

Miljöpartiet vill också att ett åtgärdsprogram för hur slängda och felaktigt uppställda elsparkcyklar snabbt ska kunna bortforslas ska tas fram.

Publicerad 19 September 2019 10:48