Nya riktlinjer kring droger, disciplin och frånvaro har tagits fram.

Nya riktlinjer kring droger, disciplin och frånvaro har tagits fram. Foto: Mostphotos.com

Nya riktlinjer om stök i gymnasieskolan klubbade

Gemensam drogpolicy och stöd för disciplinära åtgärder

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Utbildningsnämnden i Lund har tagit fram gemensamma riktlinjer för disciplinåtgärder inom gymnasieskolan, en ny drogpolicy och rutiner för frånvarorapportering.

En gemensam drogpolicy har inte funnits tidigare för gymnasieskolorna. Istället har skolorna haft egna. När det kommer till disciplinära åtgärder har Skolverket tidigare uppmärksammat att en del rektorer vill ha mer stöd i tillämpningen.

Förutom att tillrättavisa elever som stör kan omflyttning i klassrummen göras men det finns också möjlighet till utvisning och kvarsittning. Utvisning kan ske för högst återstoden av en lektion. Kvarsittning får ges maximalt en timme efter eller en timme före skoldagen. Efter en utredning kan rektorn även besluta om skriftlig varning, tillfällig placering i annan klass, tillfällig placering i annan skola samt avstängning från delar av eller hela utbildningen.

I det nya dokumentet finns också regler kring att omhänderta föremål i de fall en elev använder ett föremål på ett sätt som är störande för utbildningen eller har något som kan utgöra en fara för säkerheten. Kroppsvisitationer får inte genomföras, Däremot kan elevskåp normalt genomsökas om det finns anledning att tro att ett föremål som används störande eller utgör en fara för säkerheten på skolan har placerats där. Dessa utrymmen anses inte som privata utan har vanligtvis ställts till elevernas förfogande för förvaring av böcker och andra för skolarbetet nödvändiga hjälpmedel. Eventuella väskor som förvaras i skåpen får dock inte öppnas

Publicerad 19 September 2019 08:59