Det saknas en rejäl utredning för en flytt av elever från Svaneskolan till Lerbäckskolan.

Det saknas en rejäl utredning för en flytt av elever från Svaneskolan till Lerbäckskolan. Foto: John Nordh

Flytt av högstadieelever inte utrett – alternativ saknas

Föräldrar bjöd in till möte kring planerna på Svaneskolans flytt till Lerbäck

LUND.

Föräldrar till elever på Svaneskolan och Lerbäckskolan bjöd in politiker till ett möte kring den eventuella flytten av Svaneskolans elever till Lerbäck. Mötet bekräftade deras farhågor, något utrett förslag finns inte och det saknas alternativa lösningar.

Av
Fredrik Magnusson

Jenny Ekdahl är en av föräldrarna som tog initiativ till mötet.

– Vi ville säkerställa att vi inte missat något och det var tydligt, det finns inga alternativ och något underlag för flytten finns inte. Det saknas en risk- och konsekvensanalys och allt vi fått ut av handlingar är några få ritningar på några av barackerna som planeras. Vi ville känna politikerna på pulsen för att se om de var beredda att fatta beslut i frågan.

Politiker från alla partier i fullmäktige fanns på plats under mötet. Beslut kring Hedda-planerna ska tas på kommande kommunfullmäktige i slutet av september.

– Vi fick svar från några att de inte skulle rösta för en flytt, men inte från alla. Politikerna säger att andra förslag ska utredas men någon sådan utredning finns inte beställd. Vi tycker exempelvis att Parkskolan, som kommunen lovat till Svane, är ett vettigt alternativ att arbeta vidare med. Först måste man lösa grundskolan sen gymnasieskolan.

En flytt, eller en evakuering som det beskrivs som, skulle innebära att antalet högstadieklasser går från dagens tio till över 20 på Lerbäckskolan. Lerbäck är idag en F-9 skola.

– Med ökat antal elever i högstadiet blir det en obalans där det blir en majoritet av äldre barn, vilket kan leda till otrygghet. Det arbetas redan med den frågan på skolan. Nya baracker skulle också kraftigt minska utemiljön. Frågor som också dök upp var arbetsmiljön i barackerna och lärarsituationen. Samtidigt pratas det om resursminskningar till skolan kommande år i budgeten.

Förhoppningen är att initiativet med mötet nu ska leda till en löpande dialog. Förutom mötet har föräldragruppen samlat in namnunderskrifter.

– Vi bjöd upp till dans och nu hoppas jag vi kan hitta formerna för en dialog. Detta är en solidarisk handling mellan grundskolorna. Det handlar om att barnen ska ha rätt till en lugn och trygg miljö utan flyttkaruseller.

Publicerad 20 September 2019 13:45