Ny detaljplan för Stångby ska ut på granskning.

Ny detaljplan för Stångby ska ut på granskning. Foto: Fredrik Magnusson

Stångby ska växa på högklassig jordbruksmark

Ny detaljplan med 320 nya bostäder

Av
Fredrik Magnusson

STÅNGBY. Tio hektar högklassig jordbruksmark i Stångby ska ge plats för 320 nya bostäder, en ny förskola med åtta avdelningar, ett gruppboende med sex lägenheter och en park som ska ha en damm för rening av dag- och dräneringsvatten. Detaljplanen för om rådet ska nu ut på granskning.

Det aktuella området omfattar den tidigare kriminalvårdsanstalten i Stångby, tre bostadsfastigheter och jordbruksmark. Under samrådstiden har 17 yttranden kommit in. Synpunkter från privatpersoner rör till stor del bebyggelsens skala och täthet, som påverkar utsikt och bykaraktär, samt konsekvenser för enskilda avseende nya VA-anslutningar och gemensamhetsanläggning som föreslås bli kommunal gata.

Efter granskningen av planen väntar antagande och sedan ska den vinna laga kraft.

Publicerad 22 September 2019 00:00