Karin Svensson Smith (MP) ligger bakom motionen.

Karin Svensson Smith (MP) ligger bakom motionen. Foto: Fredrik Magnusson

Så vill MP råda bot på fartdårar: "Alla har rätt till en trygg skolväg"

Föreslår falluckor utanför skolor

GENARP/LUND. I en motion med rubriken "Bara laglig trafik ska vara välkommen i Lund" föreslår miljöpartiets Karin Svensson Smith att falluckor placeras utanför bland annat skolan i Genarp. Detta för att få rätsida med fortkörningarna i området. "Som det är nu vågar föräldrar inte låta sin barn cykla till skola och träningar, vilket är hemskt både i motions- och miljösynpunkt", säger hon.

Vid flera tillfällen har boende i bland annat Genarp framfört synpunkter på den rådande trafiksituationen. Förbi byns skola är det 30 km/h som gäller, en hastighetsbegränsning som få håller.

– Jag vet inte om det är värre i Genarp än i våra andra byar, men här har många hört av sig och berättat att de inte vågar släppa sina barn att cykla till exempelvis skola och fotbollsträningar. Det är en bred väg med mycket hård trafik, säger kommunalråd Karin Svensson Smith (MP).

För att inte påverka kollektivtrafiken föreslår Karin Svensson Smith nu att man inför så kallade falluckor på platser i kommunen där det är dokumenterad hög hastighet.

– Till skillnad från vanliga vägbulor så påverkar det inte kollektivtrafiken på samma sätt och heller inte de som håller hastigheten. Däremot blir det rejält kännbart för de som kör för fort, säger hon.

När man kör för fort inför en fallucka öppnar sig en nedsänkning i marken som gör att bilen skakar till och skapar obehag för resenärerna. Fordonen skadas dock inte.

Malmö, Uppsala och Linköping har tidigare testat aktiva farthinder med gott resultat.

– Utvärderingar har visat på lägre medelhastigheter, fler som lämnar företräde för gående vid övergångsställen och lägre bullernivåer, uppger Karin Svensson Smith i sin motion.

Motionen kommer nu beredas av Tekniska nämnden.

– Jag kommer slåss hårt för det här. Det är inte bara en säkerhetsfråga utan också en klimatfråga. Alla har rätt till en trygg skolväg, säger hon.

Publicerad 30 September 2019 10:13