Varje dag passerar många fordon genom fyrkorset i Södra Sandby. Enligt en grov beräkning av Socialdemokraterna i Södra Sandby handlar det om cirka 2,5 miljoner fordon varje år.

Varje dag passerar många fordon genom fyrkorset i Södra Sandby. Enligt en grov beräkning av Socialdemokraterna i Södra Sandby handlar det om cirka 2,5 miljoner fordon varje år. Foto: Anja Degerholm

S vill se omfattande trafikinsatser i byn

"Kräver att beslut tas inom denna mandatperioden"

SÖDRA SANDBY.

962 stycken. Så många tunga fordon passerade genom fyrkorset i Södra Sandby under en dag enligt den lokala S-föreningens egna mätning. Nu kräver man beslut om omfattande trafikinsatser i byn inom denna mandatperioden.

Av
John Nordh

De tre kollegorna Roger Niklewski, Jörgen Nilsson och Tord Persson från Socialdemokraterna i Södra Sandby genomförde en trafikmätning i fyrkorset i centrum den 3 september.

– Vi har saknat fakta om hur många fordon som egentligen passerar där, varken kommunen eller Trafikverket har gjort några mätningar där på länge, berättar Roger Niklewski (S).

Under tolv timmar räknade de samtliga tunga fordon som passerade; lastbilar, lastbilar med släp, bussar och andra stora fordon. När dagen var över hade de noterat 962 stycken tunga fordon.

– Det är ganska många skolbarn som använder korsningen för att ta sig till Byskolan och Killebäckskolan och det var skrämmande att se alla dessa skolbarn passera korsningen mitt bland alla lastbilar, säger Roger Niklewski (S).

Nyligen presenterade Socialdemokraterna sin trafikmätning på ett offentligt möte på Killebäckskolan. Enligt partiet deltog ett femtiotal Sandbybor och många höll med om att något måste göras åt trafiksituationen i Södra Sandby.

– Den har varit ett problem i decennier. Dessutom har trafiken ökat de senaste åren, särskilt den tunga trafiken. Trafiken behövs men den kan inte gå igenom centrum. Det kommer krävas rejäla satsningar på någon väg som kan ta trafiken runt centrum, säger Roger Niklewski.

Nu kräver Socialdemokraterna i Södra Sandby att ett beslut om omfattande trafikinsatser i byn tas inom denna mandatperioden. Partiet är tydligt med att man idag inte har några egna konkreta förslag på hur trafiksituationen ska lösas. Istället vill man arbeta fram åtgärder i samverkan med Sandbyborna som en del av det kommande arbetet med projektet Fokus Södra Sandby som drar igång under hösten.

– Vi räknar med att det ska starta en trafikgrupp inom ramen för det projektet, säger Roger Niklewski.

Enligt Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, finns det en politisk enighet om att trafiksituationen i Södra Sandby behöver förändras. Han tror att det finns en möjlighet att ett beslut kan tas inom mandatperioden att utreda frågan.

– Trafiken i Södra Sandby är något som har diskuterats under en lång tid och jag tycker det är bra att Socialdemokraterna har aktualiserat frågan på nytt. Det är dags att se över vad man kan göra åt problemet. Men jag har inget färdigt paket för att lösa situationen, säger han och fortsätter:

– Detta är en fråga i första hand för tekniska nämnden och frågan skulle också kunna tas upp genom Fokus Söndra Sandby. Jag tror att den måste ske i dialog med lokala näringslivet som behöver genomföra de tunga transporterna. Vi måste hitta möjliga lösningar som inte skapar hinder för näringslivet.

Publicerad 03 October 2019 09:42