Dalby kyrka är en kyrkorna inom Lunds kommun som berörs. Bland annat ska ljuskronorna renoveras.

Dalby kyrka är en kyrkorna inom Lunds kommun som berörs. Bland annat ska ljuskronorna renoveras. Arkivfoto: Fredrik Magnusson

Miljoner till renoveringsarbeten i flera kyrkor i kommunen

Av
John Nordh

LUND. Lunds stiftsstyrelse har efter samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) och kyrkounderhållsbidraget (KUB) till flera projekt i församlingar/pastorat och på stiftsnivå. Totalt handlar det om 75,8 miljoner kronor som ska läggas på kyrkor i Skåne och Blekinge.

Av kyrkorna inom Lunds kommun är det bland annat projekt som berör Dalby kyrka och Lyngby kyrka som får pengar. I Dalby kyrka ska bland annat pengarna gå till renovering av ljuskronor, inbrottslarm, ledningsnät för belysning och el samt rengöring av valv, golv, tak och väggar. På Lyngby kyrka ska taket på kyrkans torn och fasader renoveras.

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en statlig ersättning som syftar till att kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

Publicerad 05 October 2019 00:00