Foto: Fredik Magnusson

Universitetet fortsätter kämpa för att få bort våldtäktsdömd läkarstudent

Överklagar nämndens beslut

LUND. Lunds universitet fortsätter kämpa för att få bort en våldtäktsdömd student från medicinska fakulteten. Då domen inte vunnit laga kraft sa Högskolans avskiljandenämnd nej till universitetets begäran om att få avskilja studenten från sina studier. Nu överklagas beslutet.

– Vi överklagar för att vi menar att studenten borde ha avskiljts från sin utbildning eftersom att han enligt tingsrätten gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.

– För oss är det viktigt att driva frågan då vår utbildning innehåller patientkontakter och då de som söker sig till sjukvården måste kunna ha fullt förtroende för dem de möter i vården.

Sedan tidigare har Region Skåne meddelat att studenten, som läser sista året på läkarlinjen, inte kommer få ha någon praktik hos dem.

Med anledning av detta ansökte universitetet om att skilja studenten från sina studier.

Avskiljandenämnden sa dock nej till denna begäran då domen inte vunnit laga kraft, något universitetet anser vara fel.

– Då våra utbildningar är integrerade i vårdsektorn anser vi att det är viktigt att regelverket ses över för våra utbildningar som ger legitimation. Kan man inte ha patientkontakter kan man heller inte tillgodogöra sig utbildningen, säger Maria Björkqvist.

Ärendet har du överklagats till förvaltningsrätten. Tills slutgiltigt beslut är fattat går studenten kvar på utbildningen med anpassad studiegång utan patientkontakter.

Publicerad 09 October 2019 12:02