Planområdet avgränsas av Emdalavägen i norr och Scheelevägen i väster.

Planområdet avgränsas av Emdalavägen i norr och Scheelevägen i väster. Skiss: Lunds kommun.

Hundratals nya kontorsplatser vid Ideon

"Enormt tryck på området"

LUND. Ideon får ännu fler arbetsplatser. Detta sedan en detaljplan som möjliggör fler parkerings- och kontorsplatser samt en park i området.

Av
Jonatan Westerlind

Planområdet ligger på södra sidan om Emdalavägen och idag har företag som Axis och Huawei kontor på platsen. Och i framtiden kan de få sällskap, sedan kommunens stadsbyggnadsnämnd har antagit en detaljplan som möjliggör över 800 nya kontorsplatser. Dessutom innehåller planen 500 parkeringslpatser och en park.

– Vi vill möjliggöra för fler arbetsplatser. Det finns ett enomrt tryck på det området, vilket vi ska vara glada för, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden.

I detaljplanen står det bland annat att arkitekturen ska vara varierad och att bottenvåningarna ska vara "tillgängliga".

Publicerad 18 October 2019 13:53