Nytt förslag kring Vänskapens hus.

Nytt förslag kring Vänskapens hus. Foto: Google maps

Vänskapens hus ansöker om att får vara kvar en begränsad tid

Kan flytta ihop med Fontänhuset och Föreningarnas hus

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Vänskapens hus, Föreningarnas hus och Fontänhuset kan komma att hamna under samma tak. Kommunstyrelsen har ett förslag att de tre ska dela lokal, på Bredgatan i Lund. Föreningarnas hus ska teckna kontraktet och kostnaden beräknas bli 1,2 miljoner kronor.

Vänskapens hus har sagts upp från sina nuvarande lokaler till årsskiftet men har ansökt om en förlängning av avtalet under en begränsad tid. Föreningen skriver till kommunstyrelsen "Det viktigaste skälet är att i kommunfullmäktige finns en motion om att nyttjanderättsavtalet ska förlängas. Om huset måste utrymmas den 31 december i år och motionen sedan blir bifallen av en majoritet av kommunfullmäktige är det mycket svårt för föreningen att återkomma. Föreningen önskar därför att avtalet förlängs under en begränsad tid åtminstone tills motionen är behandlad i kommunfullmäktige".

Publicerad 04 November 2019 08:52