Svaneskolan framtid avgörs i december.

Svaneskolan framtid avgörs i december. Foto: Fredrik Magnusson

Beslut om Svaneskolan i december

Två alternativ för framtida placering

Av
Fredrik Magnusson

LUND. I december ska beslut fattas om Svaneskolans framtida placering. De två alternativ som finns är att skolan ingår när Hedda Anderssongymnasiet byggs eller att skolan flyttas till Parkskolan.

Det pågår nu utredningar kring de båda alternativen och målet är att ett förslag till beslut ska tas fram till barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens ordinarie möten under november månad för att kunna behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i december. Beställningen av Hedda Anderssongymnasiet ska göras när riktkostnaden är fastställd enligt beslutet i kommunfullmäktige. För att den processen inte ska försenas har bedömningen gjorts att ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen behöver hållas. Detta sammanträde ska enligt förslaget att hållas innan kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

Publicerad 05 November 2019 09:04