Max IV är en av de saker Lunds universitet i sitt inspel till forskningspropositionen.

Max IV är en av de saker Lunds universitet i sitt inspel till forskningspropositionen. Foto: Perry Nordeng

Driften inte säkrad för Max IV – kan bli kritiskt läge

Lunds universitet skriver inspel till forskningsproposition

LUND.

Driften för Max IV är inte säkrad och det gör att att anläggningen befinner sig i en särskilt kritisk situation. Det skriver Lunds universitet i sitt inspel till den forskningspolitiska budgetpropositionen där de vill se ökade driftsanslag.

Av
Fredrik Magnusson

Driften av anläggningen beräknas kosta ungefär 500 miljoner kronor årligen. Vetenskapsrådet har villkorat 310 miljoner kronor till driften.

– Det blir mer akut läge ju längre tiden går. Vi får besked om detta hösten 2020 men det kan bli så att vi får minska på ambitionerna om vi inte har pengarna, säger Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet.

Universitetet skriver i sitt inspel "Även om ljuskällan vid Max IV har börjat visa sin världsledande kapacitet har inte finansiering är drift av anläggningen säkrats for framtiden, Max IV befinner sig därmed i en särskilt kritisk situation. Anläggningen togs i drift.20l7 och snart är l0 strålrör i bruk. Hittills har cirka fem miljarder kronor investerats i Max IV och driftskostnaderna vid full drift är omkring 500 miljoner kronor per år. Anslaget för drift av Max IV är dock kvar vid samma nivå som vid invigningen 2016. Ett tillskott för att säkra driften av denna unika svenska forskningsanläggning är absolut nödvändigt i den kommande forskningspolitiska propositionen".

Det är fortfarande för tidigt att säga vad minskade ambitioner skulle innebära men det kan handla om att anställa färre och använda gamla strålrör säger Torbjörn von Schantz som vill ha en beredskap för ett scenario där pengarna uteblir från regeringshåll.

Summorna som universitet ber om är 50 miljoner 2021,75 miljoner 2022, 100 miljoner 2023 och 130 miljoner 2024. Dessutom skriver universitetet "En unik världsledande position kan annars förspillas och stora investeringar vara gjorda utan nytta. Därutöver behöver insatser göras, inom ramen för finansieringen av nationella infrastrukturer, för att möjliggöra byggandet av fler strålrör". De nya strålrör som nu byggs på Max IV kommer med finansiering för driften under tio år.

Max IV har en turbulent tid bakom sig med förseningar som aldrig kom upp till ytan och en direktör som hoppade av. Nu är det dock klart att Ian McNulty tar den rollen. Han har varit direktör sedan Christoph Quitmann lämnade sin tjänst.

I inspelet skriver universitetet också kring Science Village Scandinavia som planeras vid Max IV. Även här efterlyser de regeringens stöd "Lunds universitet ser potentialen men kan inte på egen hand utveckla dessa miljöer. Regeringen behöver ta en aktiv och drivande roll framöver i att utveckla denna potential. För att det ska kunna bli verklighet behöver regeringen ta konkreta steg i kommande forskningspolitiska proposition".

Publicerad 05 November 2019 00:00