Bokbussen är på väg bort i Lund.

Bokbussen är på väg bort i Lund. Foto: Adobe Stock

Bokbussen kan försvinna i Lund

Ska ersättas med bokbil

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund kommer på sitt kommande möte behandla sin internbudget för kommande år. Bland de besparingar som ska göras ingår att bokbussen försvinner. I underlaget till nämnden står det att bussen är i behov av att bytas ut och ska i ett inledningsskede ersättas med pop-up bibliotek. På sikt ska bussen ersättas av en bokbil men det kommer uppstå ett glapp mellan buss och bil. Besparingen som detta ger är på 900 000 kronor.

Bland övriga besparingar kring biblioteken som finns i underlaget finns att Skolbibliotekscentralens bokutlåningsverksamhet upphör (sparar 120 000 kronor) och att biblioteken föreslås dra ner på antalet tidskrifts- och dagstidningstitlar som erbjuds (260 000 kronor.

Bland övriga besparingar på förslag finns bland annat att minska stöden till studieförbunden (600 000 kronor), reducera antalet egna arrangemang i egen regi (400 000 kronor) och att minska antalet nämndssammanträden (70 000 kronor).

Publicerad 06 November 2019 09:14