Nya priser i Lunds kommun.

Nya priser i Lunds kommun. Foto: Fredrik Magnusson

Lunds kommun instiftar nya priser – för medarbetare och näringsliv

Sex medarbetarpriser ska delas ut årligen

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lunds kommun ska införa nya priser. Det har kommunstyrelsen beslutat. Sex medarbetarpriser ska delas ut årligen för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurser. Priset ska ta fasta på nyckelorden kunskap, innovation och öppenhet i visionen och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman kommer vara 10 000 kronor per kategori och ska användas för kompetensutveckling. Vinnare ska utses av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade även att instifta Lunds kommuns näringslivspris. Syftet med priset är att lyfta näringslivets arbete med att möta framtidens globala utmaningar, företagens/organisationers innovationskraft och företagares roll som ambassadörer i och för kommunen. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i juryn och kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande ska vara ledamöter i juryn.

Publicerad 07 November 2019 10:50