Möjligheter för skejtpark i Sandby ska undersökas.

Möjligheter för skejtpark i Sandby ska undersökas. Foto: Mostphotos.com

Skejtpark i Sandby tas upp i nämnden

Lundaförslag om skejtpark kan komma att undersökas

Av
Fredrik Magnusson

SÖDRA SANDBY. Lundaförslaget om en skejtpark i Södra Sandby landar nu hos kultur- och fritidsnämnden. I förslaget föreslås det att det ska byggas en liten park alternativt att ungdomar i Sandby ska ges förutsättningar att på egen hand bygga en mindre ramp i trä.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till en liten skatepark alternativt en ramp i Södra Sandby. Vidare föreslås att förvaltningen ska få i uppdrag att undersöka möjligheterna till privata initiativ men också vilka kostnader en skejtpark hade inneburit. Återrapportering till nämnden ska vid mötet i februari näst år.

Publicerad 08 November 2019 00:00