Folkparken kan bli nytt hem för biblioteket på väster i Lund.

Folkparken kan bli nytt hem för biblioteket på väster i Lund. Foto: Fredrik Magnusson

Västers bibliotek kan flytta till Folkparken

Nuvarande lokal ska rivas

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Biblioteket på Väster kan få ett nytt hem i Folkparken. Nuvarande lokaler som biblioteket finns i ska rivas och hyreskontraktet går ut den 30 juni nästa år.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i augusti att låta förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett stadsdelsbibliotek i Folkparken i Lund. Förvaltningen bedömer att det finns rimliga förutsättningar för mer effektivt lokalutnyttjande och andra synergieffekter, som genereras av att arrangemang och scener, Kulturskolan och bibliotek samlokaliseras.

Samtidigt innebär samnyttjande att verksamheternas olika behov behöver anpassas och att det därmed påverkar hur och i vilken omfattning verksamheter kan bedrivas i lokalerna. För biblioteksverksamheten innebär en lokalisering i Folkparken bland annat ett ytmässigt mindre bibliotek med andra förutsättningar för att möblera och arrangera program än vad som finns på Västers bibliotek idag. Det kommer att finnas ett behov av att förändra i verksamheten för att möta de olika målgrupper, som finns i verksamheten idag och framöver. Ett stadsdelsbibliotek på Folkparken ska på så vis betraktas som ett nytt stadsdelsbibliotek snarare än som en flytt av Västers bibliotek.

En flytt till Folkparken kamn komma att genererar en besparing på cirka 600 000 kronor från år 2021 för nämnden som helhet.

Publicerad 08 November 2019 07:51