Universitetet rekommenderar studendenter att lämna Hongkong och åka hem.

Universitetet rekommenderar studendenter att lämna Hongkong och åka hem. Foto: Fredrik Magnusson

Universitetet rekommenderar studenter att lämna Hongkong

Inställd undervisning resten av terminen

Av
Fredrik Magnusson

LUND/HONGKONG. Lunds universitet rekommenderar studenter att lämna Hongkong. Universitetet har 36 studenter i Hongkong. Tre av de sex partneruniversitet som Lund har har meddelat att de ställer in undervisningen resten av terminen. Detta är ett skäl till att Lunds universitet nu rekommenderar alla studenterna att komma hem. Ett annat skäl är att ett par studenter har meddelat att de inte känner sig säkra på grund av de ökade oroligheterna enligt universitetets hemsida. Ingen ska ha råkat illa ut.

– Viktigast är nu att vi får hem studenterna och därefter får vi se hur varje enskild student ska kunna slutföra sina påbörjade studier. En del studenter får genom sina partneruniversitet möjlighet att slutföra sina studier online. I övriga fall kommer vi att hitta lösningar så att alla kan slutföra kurser och utbildningar utifrån varje individuellt fall, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz till universitetets hemsida.

Studenterna kommer genom universitetets försäkringsbolag att få ersättning för hemresa.

Publicerad 14 November 2019 13:57