Elsparkcyklarna i Lund tas upp i teksniska nämnden.

Elsparkcyklarna i Lund tas upp i teksniska nämnden. Foto: Fredrik Magnusson

Avtal kring elsparkcyklarna kan bli verklighet

Tas upp i tekniska nämnden

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lundakvintetten vill se avtal eller en överenskommelse mellan kommun och de företag som hyr ut elsparkcyklar i Lund. Det skriver Lundakvintetten i en skrivelse som nu tas upp i teksniak nämnden. Kvintetten skriver bland annat "Lunds kommun och tekniska nämnden bör välkomna detta nya trafikslag, men också verka för dialog och att spelreglerna för elsparkcyklar är tydliga i kommunen".

Förvaltningen har tagit fram ett underlag till beslut där det står "uppdra åt tekniska förvaltningen att, i dialog med de aktörer som hyr ut elsparkcyklar i Lunds kommun, upprätta ett samverkansavtal som innehåller gemensamma riktlinjer och principer för exempelvis dialog, hållbarhetsfrågor, parkeringslösningar, delning av elsparkcyklarnas trafikdata och tekniska lösningar i gaturummet".

Tidigare har Vänsterpartiet skrivit en motion kring elsparkcyklarna.

Publicerad 15 November 2019 08:52