Bättre markberedskap behövs hops Lunds kommun menar Genarps Byalag.

Bättre markberedskap behövs hops Lunds kommun menar Genarps Byalag. Foto: Adobe Stock

Genarps Byalag pekar på markbrister – får medhåll från Socialdemokraterna

Efterlyser också utlovat möte med kommunstyrelsen

GENARP.

Kommunen har en bristande markberedskap för Genarps långsiktiga utveckling, vilket riskerar att elljusspåret försvinner. Det menar Genarps Byalag i ett brev till kommunstyrelsen, där de också efterlyser ett utlovat möte.

Av
Fredrik Magnusson

I brevet skriver byalaget att det finns flera skäl till att kommunen behöver skaffa mark öster om samhället, "Området söder om Heckebergavägen finns med i kommunens översiktsplan som ett framtida utbyggnadsområde. Mellan Heckebergavägen och Ekevallsvägen arrenderar Lunds kommun mark för ett elljusspår. Eftersom kommunen och ägarna inte har kommit överens så kommer större delen av elljusspåret att tas bort innan nyår" och fortsätter "Den kommunägda marken vid Genarps idrottsplats, Ekevallen, har en begränsad areal och är mycket väl utnyttjad. Därför är det sannolikt svårt ha ett fungerande elljusspår inom den del som kommunen äger. Det innebär att Genarpsborna from 1 januari 2020 inte kommer att ha tillgång till ett väl fungerade elljusspår".

Byalaget undrar vad det kommer betyda för friluftsbesökare i området om kommunen inte är överens med ägaren av marken. De menar att kommunen ska inleda en dialog med markägaren för att köpa loss marken. Byalaget skriver att det "handlar om Genarps möjligheter att utvecklas. Men berör också möjligheterna för alla de människor från hela SV Skåne som har Ekevallen som utgångspunkt för olika former av friluftsaktiviteter".

Genarps Byalag efterlyser också en dialog med kommunstyrelsen. Enligt brevet ska ett möte blivit lovat under hösten men inget har hänt. I augusti skickades en skrivelse till kommunstyrelsen. Svar kom i oktober men där redovisades bara vad kommunen gjort, inget om utvecklingen framåt.

Socialdemokraterna ger byalaget rätt.

– Byalagets kritik är fullt befogad. Sedan det borgerliga styret tog över har utvecklingsarbetet i de östra kommundelarna i det närmaste stannat av. Här måste vi få fart på skutan igen. Ett sådant steg hade varit att bifalla vår motion ”Två toaletter och en parkering”, en annan att samla ansvariga presidier i de nämnder som behöver leverera utifrån det fokusarbete som gjordes i Genarp under förra mandatperioden. Från kommunstyrelsens sida borde vi också ställa upp på den dialog som byalaget efterfrågar. Jag förutsätter att kommunstyrelsens ordförande planerar in ett sådant möte i närtid, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, i ett pressutskick där han också säger att S är öppna både för att återuppta förhandlingar vad gäller arrende men också att göra ett förvärv av marken.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) säger:

– Dialogen nu är betydligt mer omfattande än under det förra S-ledda styret. Det är mycket glädjande att Per Sköld som ju varit en av grundarna i byalaget och Genarps företagsgrupper nu blir liberal politiker i styrgruppen för utveckling av våra östra tätorter. Det är viktigt att vi har avsevärt högre ambitioner för utvecklingen av våra östra kommundelar än en ny toalett som Anders Almgren (S) tycks nöja sig med.

Publicerad 16 November 2019 00:00