Frågan om busstrafik till Stångby går vidare till tekniska nämnden.

Frågan om busstrafik till Stångby går vidare till tekniska nämnden. Foto: Mostphotos.com

Kritik efter bussbeslut: "Ett tricksande jag aldrig tidigare upplevt"

L och C skickar förslag till tekniska nämnden

LUND.

Ett Lundaförslag om busstrafik rörde upp känslor i kommunstyrelsen. Anders Almgren (S) menar att kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) ägnar sig åt fulspel.

Av
Fredrik Magnusson

Busstrafiken till Stångby var uppe i kommunstyrelsen efter att ett Lundaförslag skickats in. De tre förslagen som fanns på bordet för kommunstyrelsen var att köpa in turer för en miljon, köpa in turer för två miljoner och att avslå förslaget.

Liberalerna (L) stod bakom förslaget att köpa in för en miljon medan Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Vänstern ville köpa in för två miljoner. Övriga partier: Kristdemokraterna, FörNyaLund, Sverigedemokraterna och Moderaterna ville ge avslag.

I huvudvoteringen stod förslaget om att köpa in busstrafik för en miljon kronor med åtta turer dagligen eller att inte köpa in något alls mot varandra. Linjen som kommunstyrelsen valde var att inte köpa in busstrafik.

– Jag tycker det är märkligt att partierna som ville köpa in busstrafik för två miljoner lägger ner sina röster, åtta turer måste väl vara bättre än noll turer, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

"Märkligt att partierna som ville köpa in buss-

trafik för två miljoner lägger ner sina röster"

Anders Almgren (S) är väldigt kritisk till hur voteringen gick till och hur Philip Sandberg (L) agerade.

– Vi visste på förhand hur andra partier ställer sig i frågan och då säger Philip Sandberg att han har bifall för det förslag han står bakom trots att det bara samlar två röster. Sedan ställs det förslag vi står bakom, med totalt sex röster, mot avslag och då går Philip in och röstar på avslag. Det är ett tricksande som jag under mina 13 år i politiken aldrig upplevt. Det är ett fulspel som du kan ägna dig åt i Liberala ungdomsförbundet men inte i kommunstyrelsen. Vi vill inte sanktionera den typen av agerande så därför la vi ner våra röster.

– För mig blir det väldigt märkligt om man månar om fler bussar att hävda att noll turer är bättre än de åtta vi hade som förslag. Det var också det som var förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott och från tjänstemännen på kommunkontoret. En miljon kan gå att finansiera på prov i ett år, men två miljoner kronor innebär att man måste ta från någon annan kommunal verksamhet. Vad ska vi skära ner på då? För Anders Almgren verkar det här mer handla om prestige och en vilja att slå åt alla håll istället för att hitta lösningar tillsammans som gynnar våra kommuninvånare, säger Philip Sandberg (L).

Liberalerna har nu skickat frågan om att köpa in busstrafik till tekniska nämnden. Den skrivelse som nu skickas är i enlighet med tekniska förvaltningen förslag från tidigare i år, det vill säga busstrafik för en miljon.

– Vi fortsätter driva frågan men utanför kommunstyrelsen. Tekniska nämnden kan ta beslut i frågan och finansiera det med sin budget, säger Philip Sandberg (L).

Anders Almgren (S) säger att S kommer fortsätta arbeta för en utökad busstrafik till Stångby i tekniska nämnden enligt det förslag som de har.

– Vi kommer agera för en fullvärdig busstrafik. Busstrafik för en miljon är mer ett kosmetiskt förslag och inte en trafik som fungerar för normal pendling.

Även Centerpartiet har skickat in en skrivelse till tekniska nämnden. De skriver i " att i samråd med boende och lokala organisationer ta fram ett förslag på tilläggstrafik med kvälls- och helgtrafik inkluderat och att ta fram en kostnadsuppgift för vad ett sådant tillköp skulle kosta".

Bussfrågan har tidigare tagits upp i tekniska nämnden och då beslutade nämnden att undersöka möjligheterna för bussförbindelser till en kostnad av maximalt två miljoner kronor.

Publicerad 16 November 2019 00:00