Förslag om Svaneskolans placering klart.

Förslag om Svaneskolans placering klart. Foto: Fredrik Magnusson

Svaneskolan ska ligga vid Hedda Anderssongymnasiet

Arbetsgrupp klar med förslag

LUND.

Svaneskolan ska samlokaliseras med Hedda Anderssongymnasiet. Det är förslaget från den arbetsgrupp som arbetat med frågan kring var Svaneskolan ska placeras.

Av
Fredrik Magnusson

Förslaget ska nu behandlas i utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden under november för att komma upp i kommunstyrelsen den 4 december.

Det har funnits två alternativ för Svaneskolans placering, vid Hedda anderssongymnasiet eller på Parkskolan. En arbetsgrupp bestående av kompetenser från barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen och kommunkontoret har i samverkan tittat på uppdragen.

Den nya skolan ska byggas i fem huskroppar och arbetsgruppen har bedömt det som lämpligast att Svaneskolan lokaliseras med en egen entré i en av de yttersta huskropparna enligt ett pressmeddelande från Lunds kommun.

Svaneskolans personal förordar dock en permanent placering på Parkskolan eftersom det alternativet ger en sammanhållen skola. En direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan läsåret 2020 bedöms inte som möjlig. En permanent placering på Pakskolan kräver ombyggnation som beräknas ta upp till 36 månader och kräver att skolan är tomställd. Svaneskolan behöver då vara kvar i nuvarande lokaler vilket skulle innebära stora tidsförskjutningar i byggnationen av Hedda Andersongymnasiet eller att Svaneskolan helt placeras i moduler på annan plats i centrala Lund.

Publicerad 17 November 2019 00:00