Kvarteret Posthornet sett från järnvägen.

Kvarteret Posthornet sett från järnvägen. Bild: Kamikaze Arkitekter

Nytt kontor kan bli verklighet vid Lund C

Detaljplan ut på samråd

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Ett nytt kontorshus på den västra sidan av av Lund C kan bli verklighet. Byggnadsnämnden har beslutat om en ny detaljplan för ett nytt kontorshus med plats för upp till 400 arbetsplatser. Planen skickas nu ut på samråd.

– Ytterligare ett hus på den västra sidan utvidgar och knyter ihop staden på ett mycket positivt sätt. Det är ett utmärkt läge för nya arbetsplatser, särskilt närheten till tåg, buss och spårvagn är något som många efterfrågar, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Enligt det förslag som nu ska ut på samråd kan det bli ett kontorshus som varierar mellan tre och sju våningar och med några lokaler för restaurang eller handel i bottenplan.

I källaren görs plats för parkeringsgarage som byggs ihop med det garage som redan finns i den södra delen av kvarteret. På uppdrag av fastighetsägaren har det tagits fram en så kallad grön resplan med förslag på åtgärder som ska minska bilpendlingen till de nya kontoren. Det kan handla om att planera så att det blir lätt att parkera och ladda sin cykel, uppmuntra till och förenkla att resa kollektivt och att starta en tjänstebilspool. Tillsammans ska detta göra att det inte krävs så många parkeringsplatser i garage som p-normen annars krävt.

Publicerad 25 November 2019 07:53