Samtalen mellan grannkommuner och Lund om gymnasieskolan har återupptagits.

Samtalen mellan grannkommuner och Lund om gymnasieskolan har återupptagits. Foto: Mostphotos.com

Kommuner pratar med varandra igen om gymnasieskolan

Lund, Lomma, Eslöv och Sjöbo träffades

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Grannkommuner har varit oense med Lund kring ersättningen de betalar för gymnasieplatser. Nu har kommuner kommit fram till att de ska föra en dialog med varandra om hur de kan förbättra samverkan, transparens och en beräkningsmodell som alla kan stå bakom. Med på mötet var kommunstyrelsens ordförande i Lund, Lomma, Eslöv och Sjöbo samt kommunstyrelsens andre vice ordförande i Lund och Lunds utbildningsnämnds ordförande.

– Jag är glad att vi fick möjlighet att på ett mycket konstruktivt möte återuppta dialogen. Jag upplever att vi alla har en genuin vilja att hitta en lösning som blir bra för alla parter och inte minst för gymnasieeleverna i våra respektive kommuner, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund i ett pressutskick efter mötet.

– Nu har en bra dialog etablerats vilket jag bedömer ger oss goda möjligheter till samsyn och en lösning under nästa år, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Lund.

Publicerad 27 November 2019 08:38