Lunds kommun ställer sig positiv till att ingå i programmet för Kommunalt Partnerskap.

Lunds kommun ställer sig positiv till att ingå i programmet för Kommunalt Partnerskap. Foto: Fredrik Magnusson

Lund kan söka en internationell partner

Ingå i programmet för Kommunalt Partnerskap

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lunds kommun ställer sig positiv till att ingå i programmet för Kommunalt Partnerskap, vilket är en samarbetsform mellan svenska kommuner, regioner och landsting och deras motsvarigheter i låg- och medelinkomstländer. Syftet är att genom ömsesidigt kunskapsutbyte bidra till demokratiutveckling, förstärkt medborgardialog, främja ungas engagemang och arbeta för genomförandet av Agenda 2030- målen.

– Att vara en kunskapsstad som Lund med världsledande forskning, ett anrikt universitet och unika innovationsmiljöer är också något som förpliktigar. Genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra kan vi skapa mer attraktiva tjänster och dessutom låta fler kommuner utveckla sitt arbete för ungas delaktighet och omställningen till ett hållbart samhälle, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

I Sverige finns det idag 20 stycken kommuner som är aktiva med kommunala partnerskap. Lund vill med sin ansökan hitta en annan universitetsstad, gärna där Lunds universitet redan har verksamhet. En projektgrupp med politiker och tjänstepersoner ska tillsättas och arbetet innebär inga egna kostander för kommunen.

– Det finns ett stort engagemang hos unga i Lund såväl som i världen i övrigt kring de stora frågorna som lyfts inom ramen för Agenda 2030, inte minst krig demokrati och klimat. Detta är ett naturligt steg för att fördjupa Lunds arbete med att vara en MR-stad, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Kommunkontorets förslag är att projektet fokuserar på kommunens styrkor inom ungdomsdemokrati, utmaningar inom den globala agendan för 2030, den ökande polariseringen mellan stad och land och medborgardialog.

Publicerad 28 November 2019 08:00