Insänt om Svaneskolans elever.

Insänt om Svaneskolans elever. Foto: Fredrik Magnusson

Insänt: Usel julklapp till två tusen tonåringar i Lund

INSÄNT/LUND. Usel julklapp får 2000 tonåringar* som tvångsflyttas från sin erkänt goda skolmiljö på Svaneskolan till en verklighet som inte stödjer deras utveckling i livet: att ha en säker och trygg vardag, att kunna koncentrera sig för sina betyg, i tåg- och trafikbuller, varje dag splittrad med förflyttningar; att flyttas till gamla Parkskolan och baracker, utan skolgård. Och irriterad personal. Uppfatta sig som nedklassad.

Dagligen utsättas för livsfarlig biltrafik och intensiv byggarbetsplats.

Kommunen skriver: ”Ärendet berör barn. Ändamålsenliga och anpassade lokaler är en viktig förutsättning för en bra skola och elevernas möjlighet att nå målen i skolan.”. Varför gör man då så här? Får dessa 2000 rimlig chans nå målen i sitt liv?

Usel julklapp för miljön. Att med fokus på klimatkampen satsa på betongbygge, tillverkning och transport som ger stora tillskott till koldioxidutsläppen, när alternativ finns utan denna belastning.

För att inte tala om belastningar på vardagsmiljön, under bygget och därefter.

Varför har kommunen drivit sig till så uselt beslut?

Jo, därför att man bestämmer sig för en idé utan att se till konsekvenser, förstå problem som först måste lösas. Tidigt besluta att, var och hur, och binda upp sig i exploateringsavtal som man sedan uppfattar sig tvungna att följa.

Resultat. Ansvariga facknämnder ställs i sista stund inför ett omöjligt val: hejda projektet eller svika sitt ansvar. Att visa upp en enig kommun blev viktigare än ta ansvaret. Barnen offras.

Måldokument beslutade av kommunfullmäktige om Barnets bästa och Klimatet, skjuts undan.

Julklappen: Kommunstyrelsen beslutar att bygga, dagen efter beställs betongleveransen.

Lennart Nord

Arkitekt

* klass 7-9 första året = 1000 elever

Sedan en klass om året i tre år 1000

Publicerad 18 December 2019 10:42