Förening beredd att ta ansvar på Källby

Ideella krafter kan tänka sig att hjälpa till

LUND. Ideella föreningar är beredda att ta ansvar för ett tillfälligt boende för EU-medborgare på Källby camping men då måste samtliga som idag bor på parkeringen vid Åkerlund och Rausings väg erbjudas ett alternativ.

Källby camping kan bli tillfälligt boende för de som idag bor på parkeringsplatsen vid Åkerlund och Rausings väg. Det finns två alternativ som tjänstemännen lagt fram som förslag. Antingen plats för fyra husvagnar eller tolv husvagnar. Kostnaden för förslagen är 93 000 respektive 186 000 kronor. Summan inkluderar mobila toaletter, sophämtning och medel till de ideella som ska ta ett ansvar för driften men också att skaffa husvagnar.
Paraplyorganisationen Crossroads i Lund är beredda att gå in och ta ansvar för en uppställningsplats på Källby camping men det behövs mer än bara volontärer.
– Vi är beredda att sköta drift och se till att det är god ordning men då behövs det att vi kan avlöna ett par nyckelpersoner. Vi har skickat in en skrivelse till kommunen om detta. Det handlar inte om några höga löner utan det är motsvarande vad en student får för kårarbete, säger Per Eriksson som är ordförande för Crossroads i Lund.
I flera kommuner i landet stödjer kommunen ideella organisationer för samma typ av arbete som det Per Eriksson beskriver. Han hoppas att få till ett så kallat IOP-samarbete (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Lunds kommun under 2016.
Crossroads har ansökt om 100 000 kronor hos kommunen. De pengarna skulle enligt en skrivelse till Socialnämnden säkra verksamheten året ut. Crossroads har fått drygt 250 000 kronor i donationer.
– Jag tror med några härbärgen och en uppställningsplats så kan vi klara det här. Det är också viktigt att vi inte har allt på ett ställe, säger Per Eriksson.
Inom Crossroads är det troligt att det blir Hjälp tiggare i Lund som skulle ta sig an en verksamhet på campingen.
– Vi har försökt få Källby camping öppet under lång tid så vi är så klart positiva, säger Joakim Månsson Bengtsson från Hjälp Tiggare i Lund.
För att hjälpa kommunen så vill de ideella organisationerna att samtliga som idag vistas på parkeringen på Åkerlund och Rausings väg erbjuds ett alternativ.
– Vi kan inte gå dit och säga att hälften kan få en plats utan det måste finnas något för alla.
– Vi har volontärer som redan anmält intresse att vara på Källby. Det är ju inget härbärge där det krävs folk hela tiden utan det handlar mer om att informera och se till att det finns förhållningsregler som följs, säger Joakim Månsson Bengtsson.
Ärendet går upp i Socialnämnden den 14 oktober men kommunens jurister menar att det krävs ett beslut i kommunfullmäktige.

Publicerad 12 October 2015 12:47