Oliwer Karlsson sprider idéer i bokform. Foto: Fredrik Magnusson

Oliwer Karlsson sprider idéer i bokform. Foto: Fredrik Magnusson

Lundaidéer sprids i bokform

Alla unga på export

LUND. Ungdomspolitiken i Lund har framgångsrikt arbetat med att ge unga, oavsett funktionsvariation, inflytande. Nu samlas erfarenheterna från det arbetet i en bok.
– Det är inget regelrätt recept på hur du ska göra utan mer tänkt som en verktygslåda, säger Oliwer Karlsson som arbetar med projektet.

Det är många kommuner som hör av sig till Oliwer kring arbetet. Han har varit ute och föreläst och nu sprids boken till alla som vill ta del av den.
– Vi ska också sprida den i Almedalen och köra ett mini-inflytandecafé där.
Inflytandecaféerna är en del av arbetet som Oliwer och hans kollegor gjort sedan starten för projektet ”Alla Unga” för nästan två år sedan. I grunden handlar det om att göra demokrati och inflytande tillgängligt för alla.
– Jag pratade exempelvis med elever på särskolan om elevråd. Ingen kände till att det fanns.
Elevdemokrati är en del i projektet. Lärarnätverk och demokratihjältar är en annan.
– Alla satsningar vi gör tar tid men nu har vi en stomme. Jag vill att detta ska bli en permanent verksamhet och inte vara i projektform. Demokrati är en rättighet och inget projekt, säger Oliwer som redan sett andra kommuner ta efter Lund.
– Det handlar om att ge dessa unga en känsla av sammanhang och att deras röst betyder något.
Inflytandecaféerna har redan snappats upp av Skövde kommun och fler är på gång, Tomelilla, Simrishamn och Borås har alla uttryckt intresse.
– Vi kommer fortsätta med caféerna i höst men vi vill komma ut på skolorna mer och träffa eleverna där. Vi vill också samarbeta mer med det lokala föreningslivet.
Oliwer berättar om unga med funktionsvariation som åker direkt från skolan och hem.
– Vi försöker också få fritidsgårdarna att arbeta på ett nytt sätt. Idag arbetar de ingenting mot särskoleeleverna.
Oliwer hoppas att delar av det som ungdomspolitiken byggt upp under ”Alla Unga” ska tas över av andra delar av den kommunala verksamheten.

Publicerad 20 June 2016 07:53