foto:mostphtos.com

foto:mostphtos.com

Vill freda Folkparken från bostadsbyggande

S och MP vill klassa parken som parkområde

LUND. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill förändra detaljplanen så att grönytorna i Folkparken i Lund ska klassas som park.

- Det har länge setts som parken har potential för bostäder men nu förslår vi att parkytorna ska skyddas, säger Björn Abelson (S) som är byggnadsnämndens ordförande.

Att överge planerna på bostadsbyggande hänger ihop med att det kan öppnas upp ytor mellan västra Lund och Värpinge, där det idag går en kraftledning.

- Samma ledning går vid Källby/sydvästra Lund där vi ska bygga och då är det ett alternativ att flytta ledningen eller gräva ned den för att möjliggöra bostäder i framtiden, säger Björn Abelson (S).

Idag står det i detaljplanen att grönytorna i parken kan användas för folkparksändamål vilket Björn Abelson menar var logiskt en gång i tiden. En ny detaljplan kan vara klar om drygt ett halvår.

Publicerad 17 October 2017 11:40