Foto: Mostphotos.com

Insänt: Har Sverige råd med riksdagspolitiker som inte gör sitt jobb?

INSÄNT/LUND/SVERIGE. När livsmedelssystemet är helt ohållbart, ohälsan ökar okontrollerbart, artificiell intelligens riskerar massarbetslöshet, massutrotningen går med rekordfart, haven fylls med plast, och samhället är ytterst känsligt för störningar i elförsörjning, matleveranser, internet och fordonsbränsle, bara för att nämna några utmaningar, så är det nog rättvist att ställa frågan.

Vad vi ser i riksdagen idag är förhandlingar om hyressättning, skattesänkningar, språkkrav, höjda lärarlöner och på sin höjd grön skatteväxling. Jag menar att riksdagspolitiker prioriterar fel frågor, använder fel styrmetoder och underdimensionerar åtgärder. Om riksdagspolitiker vore Vd:ar för företag, med så undermåliga arbetsinsatser, skulle de få sparken omgående.

Jag skriver inte denna insändare för att smutskasta riksdagspolitiker. Mitt syfte är att synliggöra problemet och hitta en lösning som är bra för Sverige och planeten. Hur svårt det än kan te sig praktiskt, så anser jag att riksdagspolitiker och de som kandiderar till Riksdagen bör genomgå ett vishetstest. Det handlar inte om vänster eller högersympatier, utan om generella färdigheter såsom helhetsseende, kritisk analysförmåga, kreativitet, problemlösning, empati, teoretiska kunskaper och konfliktlösningsförmåga.

Att vara politiker i dagens komplexa och globala samhälle kräver helt andra kunskaper och färdigheter än för några årtionden sedan, och detta måste återspeglas i de riksdagspolitiker vi väljer. Det handlar inte om ett teknokratisk samhälle där politiker väljs utifrån teknisk kompetens, utan utifrån generell vishet som definieras såsom färdigheten att kunna förutse, förstå och kunna agera på händelser på ett sätt som är långsiktigt fördelaktigt för alla involverade. Forskningen inom ämnesområdet vishet har ökat betydligt under senare år och det borde inte vara omöjligt att designa ett lämpligt vishetstest för riksdagsledamöter.

Tror ni att detta förslag tas emot positivt av Riksdagen? Jag gissar det! Anledningen är troligtvis att riksdagsledamöterna själva anser sig kloka och gärna vill få bort de okloka motståndarna.

Christer Nylander, omvärldsanalytiker

Publicerad 12 February 2019 00:00