Öppet hus om Simrishamnsbanan

STAFFANSTORP. Trots att Simrishamnsbanan inte fanns med i den nationella planen för infrastruktur går planerna på en järnvägslinje mellan Simrishamn och Malmö vidare. Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för olika alternativ för spåret. För Staffanstorps del är två lokaliseringsalternativ framtagna. Det ena går ut på att spåret går genom Staffanstorps tätort. Det andra alternativet är en språksträcka som går söder om Staffanstorps tätort. Samrådshandlingen innehåller en miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka konskevener banan får för kultur-, natur- och boendemiljö men också en djupare studie av järnvägskorridorerna och stationernas placering med tanke på ekonomi, miljö, teknik och samhällsnytta. Den 3 juni hålls ett öppet hus för allmänheten i Rådhuset med representanter från Trafikverket.

Publicerad 28 May 2014 12:00