Flackarpsbon Martina Kvist Reimer vid Höje å.

Flackarpsbon Martina Kvist Reimer vid Höje å. Foto: Lena Karlsson

Martina vill bevara naturen vid Höje å

FLACKARP.

Just nu håller stadsbyggnadskontoret i Staffanstorp på att ta fram en fördjupad översiktsplan för området Flackarp-Höjebromölla. För att ta reda på vad markägare, boende och verksamma i området tycker bjöd man nyligen in till ett dialogmöte.

Av
Lena Karlsson

En av dem som var på mötet är Martina Kvist Reimer som bor i Flackarp. Hon välkomnar dialogen med kommunen, men poängterar samtidigt vikten av att bevara naturområdet längs Höje å.

– Jag tycker inte att det är en bra idé att bygga hus för nära ån. Då förlorar vi hela områdets attraktionskraft. Så om det måste byggas hus här är det bättre om de ligger nära byn än att de förstör naturområdet.

"Förlorar områdets attraktionskraft"

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att se hur de norra delarna av kommunen utmed Höje å från Trolleberg till Knästorp ska kunna utvecklas.

Närheten till kollektivtrafiken i Lund framhålls som en viktig faktor. Men Martina Kvist Reimer menar att det krävs mer än så för att få boende i Flackarp att välja åka kollektivt istället för att ta bilen.

Hon har förståelse för att det behövs byggas fler bostäder. Men helst hade hon sett att man valde en annan plats än den mellan Höje å och Flackarp.

– Det är unikt att ha ett naturområde så nära staden. Alla grönområden kan inte vara parker. Dessutom finns det andra områden som har närmare till kollektivtrafiken än här.

En annan aspekt är att en framtida bebyggelse kan ske på högklassig mark. Det var också ett av huvudargumenten för att Centern reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut att ta fram en fördjupas översiktsplan för området.

– Med tanke på den högklassiga jorden kan säkert Länsstyrelsen ha ett och annat att säga om det, säger Martina Kvist Reimer.

Publicerad 19 February 2018 13:32