Tiggeriförbudet ska nu utredas.

Tiggeriförbudet ska nu införas i Staffanstorp. Foto: mostphotos.com

Beslut: Tiggeriförbud ska införas

Men först ska det godkännas av länstyrelsen

STAFFANSTORP.

Nu har införandet av ett tiggeriförbud röstats igenom i kommunfullmäktige. Men innan det kan täda i kraft ska det godkännas av Länstyrelsen i Skåne.

Av
Lena Karlsson

Frågan togs upp redan vid förra kommunfullmäktigemötet. Då återremittterades frågan för vidare utredning.

Men nu har beslut att inför tiggeriförbud i Staffanstorp fattats av kommunfullmäktige där M och SD har majoritet. Innan det kan träda i kraft måste det först godkännas av Länsstyrelsen i Skåne.

Det är efter att Vellinge drivit frågan vidare och till sist fått godkänt att införa tiggeriförbud av Högsta förvaltningsdomstolen som även Staffanstorp följde efter.

Publicerad 06 April 2019 00:00