Torbjörn Lövendahl (S) vill förstärka demokratin i Staffanstorp.

Torbjörn Lövendahl (S) vill förstärka demokratin i Staffanstorp. Foto: privat

S vill öppna upp nämnderna för allmänheten

Torbjörn Lövendahl: "Det finns ingenting att dölja"

STAFFANSTORP.

Öppna upp nämnderna i Staffanstorp för medborgarna. Det förslaget lämnar Torbjörn Lövendahl i en motion till kommunfullmäktige.

Av
Lena Karlsson

I dag hålls nämndernas sammanträden bakom stängda dörrar. Men så behöver det inte vara, menar Torbjörn Lövendahl.

– Förutom ärenden som har med myndighetsutövning att göra eller annars omfattas av sekretess är det inga hemligheter som tas upp vid mötena, säger han.

Det är nämnderna själva som beslutar om att hålla sina möten offentliga eller inte. En förutsättning är dock att kommunfullmäktige medger det. Därför lämnar Torbjörn Lövendahl in en motion till fullmäktige om det.

– Jag tänker att det kan bli precis som kommunfullmäktige där medborgarna ju har möjlighet att komma och ta del av debatten.

Vad är poängen med att göra detta?

– Det är för att öppna upp och göra det mer demokratiskt. Redan i dag har den som lägger ett medborgarförslag möjlighet att komma till ett möte för att presentera sitt förslag innan nämnden tar beslut.

Men Torbjörn Lövendahl vill ta det ett steg längre och låta medborgare, studenter och journalister komma och lyssna på nämndsmötena.

– Det finns ingenting att dölja, säger han.

Publicerad 14 April 2019 16:21