Uppåkra förskola kommer att ha ett nära samarbete med Uppåkra arkeologiska center.

Uppåkra förskola kommer att ha ett nära samarbete med Uppåkra arkeologiska center. Foto: Lena Karlsson

Stort intresse för Uppåkra förskola

De sex avdelningarna är fullbelagda från terminstarten

UPPÅKRA.

Den 1 september i år kommer den nya Uppåkra förskola vara färdig. Tre veckor senare beräknas barn och personal från Åkervindans förskola börja i de nya lokalerna.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

Uppåkra förskola ska ligga precis bredvid Uppåkra skola. Där går avdelningen Borgen för femåringar på Åkervindans förskola fram till flytten.

Den nya förskolan kommer ha sex avdelningar i två plan. På bottenplan kommer barn mellan ett och tre år gå. På ovanvåningen går de äldre.

Storleken på grupperna är mellan 15 och 16 barn vardera i de tre grupperna för barn i åldrarna ett till tre år. I gruppen för barn i åldrarna tre till fyra år, och de två grupperna för barn mellan fyra och fem år går det 20 barn i varje.

Vid flytten görs en ny indelning av de befintliga barngrupperna som kompletteras med nya barn. Den 31 maj får föräldrarna till barn på Åkervindan veta vilken grupp och personal barnet kommer att tillhöra.

Personalen från Åkervindan, inklusive avdelningen, Borgen flyttar med in i de nya lokalerna. Utöver det kommer ett antal nya medarbetare rekryteras.

Förskolan kommer precis som skolan ha ett nära samarbete med Uppåkra arkeologiska center, UAC.

Publicerad 07 July 2019 00:00