Räddningschef Bertil Persson.

Räddningschef Bertil Persson. Foto: Lena Karlsson/Arkiv

De vill ha fler kvinnor bland de anställda

”Vi försöker sprida att fler kvinnor är välkomna att arbeta hos oss”

STAFFANSTORP.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tittat på hur många kvinnor respektive män som arbetar som brandmän i utryckningstjänst. I hela landet utgör andelen kvinnor bara fem procent. Räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp är inget undantag. Där är endast två av femtio anställda kvinnor.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Denna artikel är en återpublicering.

– Vårt mål är att vi ska ha en jämn könsfördelning i kommunal räddningstjänst. Det går åt rätt håll, men skulle vi fortsätta i samma takt som nu skulle det ta 125 år, säger Erik Flink, handläggare inom jämställdhet och mångfald på MSB, till Nyhetsbyrån Siren.

Kenneth Karlsson är brandmästare och yttre befäl i Lomma-Staffanstorp. Han anser att det finns alldeles för få kvinnor som arbetar i utryckandetjänst idag.

– Vi har alldeles för få kvinnor. De gånger vi annonserar ute i press brukar vi skriva att vi gärna vill ha kvinnor eller sökande med annan etnisk bakgrund. Det saknar vi idag.

Han berättar att räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp är en deltidsorganisation, det vill säga att de flesta i personalen har en huvudanställning någon annanstans. Var fjärde vecka har de beredskap och ska kunna rycka ut om det behövs.

Räddningschef Bertil Persson upplever att kvinnor tar ett stort ansvar i hemmet och tror att det är en orsak till att Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har så få kvinnliga sökande till sina tjänster.

– En del kvinnliga aspiranter som har varit på gång in att börja arbeta hos oss har backat när de hört om vår beredskap. Att ha beredskap kan vara svårt att kombinera med ett liv med små barn. Vi kan se att kvinnor tar ett större ansvar hemma med barnen, vilket gör att de inte söker sig till beredskapsjobb på samma sätt som män.

Att det är en mansdominerad arbetsplats försvårar också när man vill nå ut till kvinnliga arbetssökande, säger Bertil Persson.

– Jag tror att vi har svårt att nå ut till kvinnliga nätverk. En av våra rekryteringsvägar när vi söker ny personal är att någon känner någon, via kontakter helt enkelt. Då blir det oftast andra män som man kommer att tänka på.

Det är inte bara vid rekrytering som räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp arbetar för fler kvinnliga sökande. För att få fler kvinnor inom yrket lyfter man också behovet av ökad jämställdhet till exempel när man håller kurser.

– När vi möter folk på utbildningar och ute i verksamheter så försöker vi sprida att fler kvinnor är välkomna att arbeta hos oss. De kvinnor som jobbar hos oss får gärna vara ambassadörer också och ett ansikte utåt, säger Bertil Persson.

Publicerad 12 July 2019 00:00