Blenda Agell är en av två kvinnor som har en uttryckningstjänst på Räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp.

Blenda Agell är en av två kvinnor som har en uttryckningstjänst på Räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp. Foto: Elisaveta Gräsbeck

"Yrket ger mervärde till livet"

Blenda Agell är en av få kvinnor inom Räddningstjänsten

STAFFANSTORP.

Blenda Agell är en av två kvinnor som har en uttryckningstjänst i Lomma-Staffanstorp. Idén att söka till räddningstjänsten fick hon från en kollega som arbetade som deltidsbrandman och som berättade om sitt jobb.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Denna artikel är en återpublicering.

Till sommaren har Blenda varit i två år inom yrket.

– Det är fantastiskt roligt och jag känner mig välkommen, sen hade det varit roligt om vi blev ännu fler kvinnor. Det är en styrka att vara många olika individer i en grupp.

Varför tror du att det är få kvinnor som har beredskapstjänst inom räddningstjänst och brandkår?

– Varför inte fler kvinnor söker sig till yrket beror kanske på att det inte är helt självklart vad det innebär och vad som ingår i yrket, såsom sjukvård och trafikolyckor, det är mer sällan stora bränder. Sen kan det också vara så att beroende på hur man prioriterar så kan det vara svårt att få ihop jobb, beredskap, familj och träning men vill man så går det.

Hur tror du man hade kunnat få fler kvinnor att söka till yrket?

– Genom att synliggöra arbetet mer så att fler vet vad det innebär att arbeta inom räddningstjänsten och möjliggöra kombination av beredskap och övriga livet. Genom att visa att det är ett yrke som passar alla kön.

Blenda Agell menar att ett jobb inom räddningstjänsten handlar om så mycket mer än om att vara ”stor och stark”. Själv tycker hon att det känns meningsfullt att få hjälpa andra människor.

– Jag har alltid gillat att göra praktiska saker, att direkt kunna se eller känna en skillnad. Yrket ger mervärde till livet och som människa.

Publicerad 13 July 2019 00:00