Det nya gymnasiet i Lund ligger i Ribbingska huset.

Det nya gymnasiet i Lund ligger i Ribbingska huset. Foto: Hvilan utbildning

Hvilan startar nytt gymnasium i Lund

Elever på tre olika program utgör första kullen

STAFFANSTORP/LUND.

I höst startar Hvilan Utbildning ett nytt gymnasium i Lund. Platsen är Ribbingska huset i närheten av Clemenstorget.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

Trycket på gymnasieplatser är stort i Lund. Passande nog öppnar friskolan Hvilan utbildning, med bas i Kabbarp i Staffanstorps kommun, en ny gymnasieskola i kulturminnesmärkta Ribbingska huset i centrala Lund.

I augusti startar tre klasser i ekonomi-, naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga programmen.

– Det är en fantastisk möjlighet för såväl elever som personal att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet. Samtidigt vilar skolan tryggt på vår starka värdegrund. Alla våra skolor har fötterna i traditionen och huvudet i framtiden, säger rektor Per Jonsson på skolans hemsida.

Hvilan Utbildning är ett idéburet utbildningsföretag som redan har gymnasieskolor i Kabbarp i Staffanstorps kommune och Stockholm. Skolorna av den ideella, inte vinstdrivande organisationen Gröna näringens riksorganisation, GRO.

– Vi har starka, gröna företag i ryggen och all vinst återinvesteras i våra duktiga studerande. Vår vinst är elever som trivs och får en högkvalitativ utbildning, som förbereder dem för vidare studier och ett utvecklande arbetsliv, säger Maria Laopodis, biträdande rektor för den nya gymnasieskolan i Lund.

Utöver samverkan med Ung företagsamhet, den gröna näringen och lokala företag kommer Hvilan Gymnasium i Lund att samarbeta med Lunds universitet. Laborationerna på naturvetenskapliga programmet kommer till exempel att göras på Kemicentrum.

– Vi har ett tätt och dynamiskt utbyte med aktörer i det omgivande samhället. Det är väldigt inspirerande och ger förutsättningar för både lärare och elever att utvecklas, säger Maria Laopodis.

Publicerad 16 July 2019 00:00