Arbetslöshetsexpert Tomas Eriksson.

Arbetslöshetsexpert Tomas Eriksson. Foto: Michael Steinberg

Allt färre Staffanstorpsbor lever på a-kassa

Stor skillnad mellan kommunerna i ny rakning

STAFFANSTORP.

Förra året fick 2, 2 procent av befolkningen i Sverige a-kassa. I Staffanstorp är snittet betydlig lägre.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

Här fick 1, 7 procent av kommuninvånarna ersättning från a-kassa år 2018. Det motsvarar 423 individer. Jämfört med för fem år sedan är det 149 personer, eller 35 procent, färre.

Det är Sveriges a-kassor som har rangordnat landets kommuner utifrån andelen som fått ersättning under förra året. Haparanda toppar listan med 5,2 procent medan Kinda, Mullsjö och Nykvarn ligger lägst med 0,8 procent. Med sina 1,7 procent hamnar Staffanstorp på plats 212 av landets 290 kommuner.

– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fått ersättning från a-kassan. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert i ett pressmeddelande.

Det är första gången som Sveriges a-kassor rankar kommunerna på detta vis. Jämförelsen bygger på statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

– Hela sju av tio svenskar väljer i dag att vara medlemmar i a-kassan. Men det finns mer kvar att göra för att ännu fler ska få tillgång till den trygghet som a-kassan erbjuder, säger Tomas Eriksson.

I Sverige finns 26 olika a-kassor. År 2018 var 6, 3 procent av befolkningen arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns, SCB: s, arbetskraftsundersökning, AKU.

Publicerad 18 July 2019 00:00