När stationen vid Klostergården blir klar kan det även finnas fler bostäder på Staffanstorps sida av kommungränsen.

När stationen vid Klostergården blir klar kan det även finnas fler bostäder på Staffanstorps sida av kommungränsen. Foto: Lena Karlsson

Nya bostäder vid Höje å prövas i fördjupad plan

Flackarp-Höjebromölla speciellt under luppen

STAFFANSTORP.

Just nu är Staffanstorps nya översiktsplan ute på samråd. Samtidigt har det gjorts en fördjupad översiktsplan över Flackarp-Höjebromölla. Då området gränsar till Lund blir utbyggnaden särskilt utmanande.

Av
Lena Karlsson

Denna artikel är en återpublicering.

I samband med utbyggnaden av fyra spår mellan Arlöv och Flackarp planeras en tågstation bli klar år 2024 på Klostergården i Lund. Då vill kommunen se om det går att bygga ut bostäder i området.

– Det är ett bra läge att bygga bostäder på. Det är ju bostadsbrist i hela landet, och ett uttalat mål att göra något åt den. Så även om vi bygger på jordbruksmark finns det ett samhällsintresse som överväger, säger Staffanstorps stadsarkitekt Thomas Lexén.

En annan utmaning i att bygga bostäder i området är närheten till Höje å. Där finns det förslag från Miljöpartiet i Lund att bilda ett naturreservat.

– Men det behöver inte stå i kontrast mot varandra. Även om det ligger inom strandskyddat området går att bygga bostäder och ändå ha kvar naturområdet, hävdar Staffanstorps stadsarkitekt.

Idéerna för området som prövas i den fördjupade översiktsplanen är inte förankrade politiskt.

– Det är inte säkert att politikerna vill detta, men vi har i uppdrag att se hur Flackarps by kan utvecklas. Det finns också en gemensam målbild mellan Lund och Staffanstorp i utvecklimgen av området.

Samtidigt menar Thomas Lexén att det alltid är en utmaning att bygga på ett område som gränsar till en annan kommun.

– Men det bör inte hindra oss från att genomföra det. Vi måste ta ansvar även för den mark som inte ligger i anslutning till den egna huvudorten, även om det är svårare.

Samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla är den samma som för översiktplanen, det vill säga från den 17 juni till den 4 oktober.

Den 5 september hålls ett samrådsmöte i Flackarp där allmänheten ges chans att tycka till.

Publicerad 20 July 2019 00:00