Andelen högutbildade har ökat i Staffanstorp.

Andelen högutbildade har ökat i Staffanstorp. Foto: adobe stock

Här är ökningen av högutbildade tredje störst i landet

På tio år har andelen ökat med sju procentenheter

STAFFANSTORP.

De senaste tio åren har andelen högutbildade ökat i hela landet. Så även i Staffanstorp.

Av
Lena Karlsson

År 2008 hade 21 procent av kommuninvånarna i Staffanstorp en eftergymnasial utbildning på över tre år. Ett decennium senare, år 2018, har siffran ökat till 28 procent.

Ökningen med sju procentenheter kan jämföras med snittet för hela landet under samma tidsperiod. I Sverige var 19 procent av befolkningen högutbildade 2008. Tio år senare har siffran ökat med fyra procentenheter till 23 procent.

Det är bara tre av landets kommuner där ökningen är större än Staffanstorps sju procentenheter. I Solna och Hammarö är ökningen åtta procentenheter.

Den största ökningen under de tio åren står grannkommunen Lomma för. Där ökade andelen högutbildade med nio procentenheter under tidsperioden.

Men även om ökningen är störst i Lomma kommun är det inte här som den största andelen högutbildade finns.

Danderyd toppar listan över störst andel högutbildade med 49 procent, alltså nästan hälften av alla invånare, tätt följt av Lund och Lidingö med 41 procent vardera och Lomma med 40 procent.

Därefter följer en rad Stockholmskommuner innan Uppsalas 33 procent och Umeås 31 procent.

– Att det är flest högutbildade i Stockholmsområdet beror bland annat på att det finns ett stort utbud av högre utbildningar och fler arbetsplatser som kräver en högre utbildning där. Det är också en ung befolkning som har en högre formell utbildningsnivå än äldre, säger Sinisa Sauli, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

Den allmänna ökningen av högutbildade i landet förklaras med att utbildningsnivån successivt stigit som en följd av att den högre utbildningen expanderat. Dessutom har utbildningar förlängts och i ålersgruppen 25 till 64 år har yngre med högre utbildningsnivå ersatt äldre.

De kommuner i landet med lägst andel högutbildade är Degerfors, Bjuv, Hällefors, Eda och Filipstad. Där är endast 9 procent av kommuninvånarna högutbildade.

– Yngre personer i glesbygden behöver flytta till orter med högre utbildning och de som blir kvar har en lägre utbildning, säger Sinisa Sauli till Nyhetsbyrån Siren.

FOTNOT. Statistiken bygger på siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, för gäller personer mellan 27 och 74 år med en eftergymnasial utbildning på mer än tre år.

Publicerad 12 August 2019 00:00