Vindskydd är en vanlig åtgärd som kommunerna använt Lona-bidraget till.

Vindskydd är en vanlig åtgärd som kommunerna använt Lona-bidraget till. Foto: adobe stock

Allt från noll till 18 miljoner för lokal naturvård

Storleken på statligt bidrag varierar stort

STAFFANSTORP.

Sedan år 2010 har landets kommuner fått 522 miljoner i bidrag av Naturvårdsverket. Men hur mycket som har betalats ut i så kallat Lona-stöd till lokala naturvårdsprojekt varierar stort.

Av
Lena Karlsson

– Lona är en mycket viktig del i kommunernas arbete med att tillgängliggöra och skydda naturen, säger Veronica Axelsson, nationell Lona-samordnare på Naturvårdsverket till Nyhetsbyrån Siren.

Den kommun som fått mest bidrag från år 2010 till 2018 är Västervik, med sammanlagt 18 miljoner. Det kan jämföras med de 15 kommuner som inte fått något bidrag alls.

En av dem är Burlövs kommun. Direkt efter kommer Staffanstorps kommun som ansökte och fick beviljat 32 000 kronor år 2010, men ingenting de andra åren.

Grannkommunen Lund har däremot ansökt och fått 9, 6 miljoner i bidrag under tidsperioden.

– För de mindre kommunerna, som ofta har en mindre budget till naturvårdsarbete, gör Lona-bidraget absolut störst skillnad, säger Veronica Axelsson.

På senare tid har en våtmarkssatsning tillkommit. Till skillnad från det ordinarie Lona-bidraget som enbart täcker halva kostnaden, finansierar Naturvårdsverket hela 90 procent av kostnaden för vårmarksprojekten.

– Våtmarkssatsningen är också otroligt viktig, nu när vi ser tydligare klimatförändringar och torka. Vi behöver verkligen skapa mer vatten i landskapet.

Innan satsningen på våtmarker infördes 2018 var friluftsliv den vanligaste inriktningen på de lokala naturvårdsprojekten. Det har varit allt från att bygga vindskydd till att röja vandringsleder.

– Det som vi inte har sett lika mycket av är skydd av tätortsnära natur, och där har vi försökt peppa kommunerna till mer sådant arbete, säger Veronica Axelsson.

Lona-bidrag

Sverige: 522 miljoner kronor

Skåne: 67, 5 miljoner kronor

Västervik: 18 miljoner kronor

Lund: 9, 6 miljoner kronor

Staffanstorp: 32 000 kronor

Burlöv: 0 kronor

FOTNOT. Naturvårdsverkets statistik visar beviljat bidrag, vilket inte alltid är det samma som utbetalt belopp. Detta eftersom projekt och budget kan förändras under projektets gång.

Publicerad 10 September 2019 00:00